ضرب و شتم و شکنجه دراویش در زندان

27 Mar

امروز پنج شنبه 6 فروردین 1388 بر اساس گزارش دریافتی از خبرنگار سایت مجذوبان نور تعداد 16 تن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی که در روز “درویش” سوم اسفند ماه 1387 دستگیر و بازداشت گردیدند ، پس از با زجوئی های متمادی و حبس در سلولهای انفرادی به بند عمومی زندان اوین انتقال یافتند.

قرار تأمین کیفری که از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای امنیت تهران قاضی سبحانی برای این عده از دراویش صادر گردیده است، قرار وثیقه 50 میلیون تومانی می باشد که این قرار با عناوین اتهامی و دلایل ارائه شده و همچنین باتوجه به وضعیت مزاج و وسن و حیثیت دراویش بازداشتی هیچگونه تناسبی ندارد وآنها در اعتراض به اقدامات غیر قانونی مسئولین، از سپردن وثیقه خودداری نموده اند .

در ادامه این گزارش آمده است:

1ـ محمد علی تابان 70 ساله
2ـ فیروز بید آباد
3ـ حشمت الله وفائی شعار هفتاد و سه ساله
4ـ حمید رضا رحمانی
5ـ محمد همراهي
6ـ حسن كاشاني
7ـ عبدالمناف غلامي ارجنکی
8ـ پيمان امرائي
9ـ غلامعلی باغستانی 70 ساله
10 ـ میکائیل قربانی
11 ـ مسلم صنعت پرست
12 ـ اسماعیل صنعت پرست
13 ـ ناصر پاپی
14 ـ سلیمان نوری
15 ـ یدالله شمسی خانی
16 ـ رضا شالی

اسامی 16تن دراویش زندانی می باشند که از سلولهای انفرادی به بند عمومی منتقل گردیده اند.

در پایان این گزارش ، یکی از دراویش که اخیرا از زندان آزاد شده است در مصاجبه با خبرنگار سایت مجذوبان نور می گوید:

برخی از بازداشت شدگان در روزهای اولیه بازجوئی،به دلیل مقاومت در برابراجبار به اقرار در قبول اتهامات وبرخوردهای غیر قانونی دیگر ، با بازجویان حتی مجبور به درگیری فیزیکی می شوند که توسط مأمورین اداره اطلاعات شدیدا مورد ضرب و شتم قرارمی گیرند و از معرفی این دراویش به پزشکی قانونی و شکایت از مامورین خاطی ممانعت می شود.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: