در رژیم آخوندی ديدارهای نوروزی هم جرم تلقی می شود

31 Mar

صدای آمریکا: در گزارشها آمده است روز پنجشنبه ۶ فروردين، ۱۲ تن ازمدافعان حقوق زنان، اعضای گروهی به نام مادران صلح و عده ای دانشجو طبق سنت نوروزی که قصد ديداراز خانواده های زندانيان سياسی و آن دسته از زندانيانی که در سال گذشته در زندانهای ايران به طرز مشکوکی جان سپرده اند را داشته اند توسط نيروهای امنيتی و افرادی که به لباس شخصی ها معروف هستند در خيابان سهروردی در تهران دستگير می شوند.

بنا برگزارش سايت اينترنتی تغيير برای برابری خديجه مقدم، فرخنده احتسابيان، ليلا نظری، دلارام علی، محبوبه کرمی، شهلا فروزانفر، ثريا يوسفی، امير رشيدی، محمد شوراب، آرش نصيری اقبالی و علی عبدی در ميان بازداشت شدگان هستند.

شيرين عبادی با غير قانونی خواندن اين اقدام مقامات امنيتی گفته است «در تمامی مراحل بازداشت اين افراد تخلف صورت گرفته است.»

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: