اطلاعیه هیات مدیره انجمن آشوریان درخصوص كلیسای شهرآرا

3 Apr

فعالان حقوق بشر در ایران

درپی انتشار خبرهایی در خصوص تعطیلی كلیسای آشوریان شهرآرا در تهران طلاعیه ایی از سوی هيات مديره انجمن آشوريان تهران صادر گردید…

به گزارش كمیته مسیحیان در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در پی انتشار خبرهایی در خصوص تعطیلی كلیسای آشوریان شهرآرا در تهران كه در روزهای پایانی سال ۱۳۸۷ از سوی “یوناتن بنت كلیا” نماینده آشوریهای ایران در مجلس شورای اسلامی اعلام شد؛ به نقل از سایت آشوریان ” براشیت” بر همین اساس اطلاعیه ایی از سوی هيات مديره انجمن آشوريان تهران و نمايندگان تشكل ها و انجمن هاي آشوري صادر گردید .كه مضمون آن بدین شرح است.

“به نام خدا”

هموطنان گرامي آشوري

در پي عدم انطباق ساختار اداري و تشكيلاتي رهبران كليساي پنطيكاستي برادران آشوري با موازين وعرف جامعه آشوري ايران و قوانين و نظامات كشوري و يادآوري و تذكر به رهبران كليساي ياد شده در طول ساليان گذشته، براي جلوگيري از بروز مشكلات در جامعه آشوري و همچنين درخواست مستمر در رفع مشكل توسط روحانيون كليساهاي آشوري و كلداني، نماينده آشوريان در مجلس شوراي اسلامي و انجمن آشوري هاي تهران، متاسفانه مسئولين كليساي ياد شده هيچگونه همكاري در رفع مشكل ننمودند.

بنابراين با صلاحديد و پيشنهاد جامعه آشوري اعم از (نمايندگان تشكلها و انجمن هاي جامعه آشوري، نهادها و شخصيت هاي آشوري و نماينده آشوري در مجلس شوراي اسلامي) مقرر گرديد هياتي برگزيده از نمايندگان كليساهاي آشوري و كلداني، نمايندگان تشكلها و انجمن هاي آشوري و همچنين نماينده آشوريان در مجلس شوراي اسلامي و انجمن آشوري هاي تهران به عنوان هيات امناي موقت ناظر بر فعاليت اين كليسا تشكيل شود.

هيات امناي ياد شده به طور موقت مسئوليت اداره ساختار تشكيلاتي، اداري و مديريت اجرايي اين كليساي آشوري را به عهده خواهد داشت تا رهبران كليساي ياد شده مراحل اداري ثبت و دريافت مجوز فعاليت انجمن اين كليسا را طبق قانون همسان با تمامي انجمن هاي اقليت هاي رسمي ديني كشور بگذراند.

اميد است كه همكاري جامعه آشوري و تمامي نهادها و انجمن هاي ديني و اجتماعي و فرهنگي آشوري، ما را در اين راه ياري دهند. متعاقبا اعضاي هيات امنا معرفي خواهند شد.

هيات مديره انجمن آشوريان تهران

نمايندگان تشكل ها و انجمن هاي آشوري

نهادها ومعتمدين جامعه آشوري

يوناتن بت كليا نماينده آشوريان در مجلس شوراي اسلامي

این گزارش حاكی است،”كلیسای پنطیكاستی آشوری معروف به شهرآرا” بیش از هشت سال است كه به جهت خدمت به مسیحیان فارسی زبان در روزهای جمعه و یكشنبه در ساعاتی جداگانه جلسات عبادتی و پرستشی ویژه فارسی زبانان برگزار می كند كه مدتی است بدلیل فشارها ازسوی مقامات، از ورود مسیحیان فارسی زبان به این كلیسا ممانعت بعمل آمده است. در حال حاضر بر طبق مستندات از عمده ترین دلایل صدور چنین اطلاعیه ایی را می توان به حضور مسیحیان فارسی زبان در مشاركت و مراسم های عبادتی آن كلیسا اشاره كرد و اعمال فشار از سوی برخی مقامات و اختلاف نظرهایی كه در بین رهبران كلیسا و نمایندگان جامعه آشوری وجود دارد دانست.

شایان ذكر است حكومت مذهبی جمهوری اسلامی، مسیحیان فارسی زبان را به رسمیت نمی شناسد و در لایحه قانون جدید مجازات اسلامی كه در سال گذشته كلیات آن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است از آنان بعنوان “مرتد” و حكم اعدام برای آنان اعلام شده است.

****

تعطیلی ” كلیسای شهرآرا” با حكم دادگاه انقلاب اسلامی
چهارشنبه ، 5 فروردين 1388 ، 14:48

كلیسای آشوریان شهرآرا بنا به حكم دادگاه انقلاب اسلامی و با اعلان از سوی نماینده آشوریهای ایران ظرف روزهای آینده تعطیل خواهد شد.

به گزارش کمیته مسیحیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در آخرین روزهای پایان سال ۱۳۸۷در روز پنجشنبه ۲۹ اسفند ماه ( ۱۹ مارچ ۲۰۰۹) كه در تقویم مسیحیان آشوری با عنوان روز ” پدر” نامگذاری شده است، به همین منظور گردهمایی در انجمن آشوریان تهران برگزار گردید كه اقای “یوناتن بت كلیا ” نماینده آشوریهای ایران در مجلس شورای اسلامی در سخنان خود اعلام كرد؛

“بزودی كلیسای شهرآرا بنا بر حكم صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تعطیل خواهد شد.”

این گزارش حاكی است، از عمده ترین دلایل تعطیلی این كلیسا را می توان حضور نوكیشان مسیحی فارسی زبان در مشاركت و مراسم های عبادتی آن كلیسا دانست.

این در حالی است كه پیش از این نیز نماینده جمعیت ۳۵ هزار نفری آشوریان ایران در مجلس ، در برخی از مجالس آشوریها ضمن اعتراض به این موضوع به صراحت اشاره داشتند كه با توجه به نحوه فعالیت كشیش و مسئولان كلیسای شهرآرا مبنی بر اجازه ورود مسیحیان فارسی زبان و مشاركت در مراسم های كلیسایی ، مسائل و مشكلاتی برای ادامه فعالیت آن كلیسا ایجاد خواهد شد.!

در این زمینه در اولین یكشنبه مراسم عبادتی كلیسایی در سال نو ، “كشیش ویكتور” ، شبان كلیسای شهرآرا در واكنش به این سخنان نماینده مجلس ،درجمع حاضران گفت؛ “از این پس این كلیسا یا فقط برای آشوریها خواهد بود و یا اینكه تعطیل خواهد شد”.

كمیته مسیحیان در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تصمیم دادگاه انقلاب اسلامی مبنی بر تعطیلی “كلیسای شهرارا” را در راستای سلسله اقدامات خود مبنی بر تداوم فشارها با هدف پاكسازی مسیحیت با هویت ایرانی دانسته، تا از این طریق بتوان مانع از رشد و اشاعه این آئین در بین هموطنان فارسی زبان گردد.

این امر ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین ،در قالب آموزش دینی عبادت ها و اجرای مراسم دینی به صورت جمعی یا عمومی است.

پیش از این نیز در ماه گذشته جلسات عبادتی ویژه مسیحیان فارسی زبان علیرغم خواسته شبان و مسئولین كلیسای شهرارا بنا بدلایلی تعطیل اعلام شد كه شبان كلیسا از ذكر علت و دلایل آن خودداری كرد.

“كلیسای پنطیكاستی آشوری معروف به شهرآرا” بیش از هشت سال است كه به جهت خدمت به مسیحیان فارسی زبان در روزهای جمعه و یكشنبه در ساعاتی جداگانه جلسات عبادتی و پرستشی ویژه فارسی زبانان برگزار می كند.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: