وضعیت وخیم یکی از زندانیان بهایی در شیراز

11 Apr

فعالان حقوق بشر در ایران

خانم هاله هوشمندی ، یکی از شهروندان بهائی که در تاریخ 28/12/87 در شیراز توسط اداره اطلاعات بازداشت شده بود ، در وضعیت نگران کننده جسمی تا کنون به صورت رسمی و قانونی مورد تفهیم اتهام قرار نگرفته است.

بنا به گزارشات دریافتی کمیته بهائیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ؛ خانم هاله هوشمندی دارای سابقه ی بیماری قلبی بوده و پزشک معالج ، حضور در شرایط پر تنش و استرس زا را برای وضعیت قلبی ایشان خطرناک اعلام نموده بود. ایشان طی تنها تماسی که تاکنون با خانواده خود داشته اند ، شرایط جسمی خود را نامطلوب و مشکل قلبی خود را جدی اعلام نموده و خواستار ارائه ی مدارک پزشکی خود به اداره اطلاعات گردیده اند.

وضعیت این هموطن بهایی در شرایطی که هیچگونه اجازه ملاقات به خانواده یا پزشک معالج داده نمی شود و همچنین سابقه مرگهای متعدد زندانیان وجدانی در اثر عدم رسیدگی پزشکی بر نگرانیهای خانواده و فعالان حقوق بشری افزوده است.

لازم به ذکر است، دستگاه امنیتی در طی روزهای اخیر نسبت به بازداشت حداقل سه شهروند و احضار تنی دیگر در شیراز اقدام نموده است.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: