واگذاری مدارس دخترانه به حوزۀ علمیه

19 Apr

رادیو فرانسه: درایران وزارت آموزش و پرورش این کشور با امضای قراردادی بیش از چهار هزار مدرسه ابتدائی و متوسطه را به حوزه علمیه قم واگذار کرده است. قرارداد این واگذاری از سوی مقامات دو نهاد به امضاء رسیده است.

هدف مسئولین امور آموزش و پرورش از این سیاست چیست؟ آیا حکومت در نظر دارد به تربیت کادرهای کاملاً مذهبی برای رتق و فتق امور کشور به پردازد؟

“شیرزاد عبداللهی” روزنامه نگار و کارشناس امور آموزشی در ایران می گوید ، مدارس واگذار شده مدارس دخترانه هستند و در واقع نوعی مبلغین امور مذهبی از این مدارس فارغ التحصیل خواهند شد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: