آیت الله بروجردی زیر شکنجه های وحشیانه قرار دارد

11 May

نیوز مکس: روحانی ایرانی معترض که در سال 2006 به همراه صدها تن از هوادارانش بازداشت گردید، روز سه شنبه پس از انتشار بیانیه ای مبنی بر درخواست از سازمان ملل براي برگزاري یک رفراندوم آزاد در ايران، در زندان بشدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت. آیت الله بروجردی یکی از چند روحانی بلندپایه ایست که دادگاه ویژه روحانیت آنها را به دلیل مخالفت با ولایت مطلقه فقیه به زندان محکوم کرده است. تا این اواخر او میتوانست با خانواده اش تماس تلفنی کوتاهی داشته باشد. او در تماس اخیرش از خانواده و هوادارانش خواسته است تا انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کنند چرا که همه نامزدها منتخب حکومت هستند. رئیس زندان یزد که بروجردی در آن نگهداری میشود، به خانواده او گفته است که او بخاطر آخرین بیانیه اش، از حق مکالمه تلفنی محروم شده است. به گفته یکی از هواداران وی، اکنون از وضعیت او هیچ اطلاعی در دست نیست.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: