آزار و اذیت مردم توسط ماموران بسیجی در مهاباد

18 May

آژانس ايران خبر: روز شنبه 26 اردیبهشت ماموران بسیجی به بازار میوه و تره بار مهاباد حمله کرده و با یورش به فروشنده های این بازار و به هم ریختن وسایل آنان تعدادی را زخمی نمودند. این اقدام سبب به وجود آوردن خسارات زیادی به فروشنده های این بازار شد.این اقدام در مقابل چشمان نیروی انتظامی رخ داد و آنها هیچ عکس العملی درمقابل این اقدامات وحشیانه نشان نداده و سکوت کردند.سرکرده این افراد شخصی به نام حسین جنگلی می باشد که بارها موجب آزار واذیت مردم مهاباد شده است.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: