افزایش پزشکان دروغین در کشور

31 Oct

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت نحوه برخورد این وزارتخانه با پزشکانی که در تابلوها یا تبلیغات خود انواع مدارک تحصیلی دروغین را ردیف می کنند تا به جلب مشتری بپردازند را تشریح کرد و گفت: پیگیری این موضوع بر عهده معاونت سلامت و سازمان نظام پزشکی است.

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مواردی بوده است که افرادی مدارک جعلی برای تایید به مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت ارائه کرده اند که جعلی بودن این دسته از مدارک مشخص شده و آنها شناسایی شده اند.

وی اضافه کرد: وظیفه برخورد با این گروه بر عهده سازمان نظام پزشکی و معاونت سلامت وزارت بهداشت است و از طبابت گروهی که مدارک جعلی ارائه کرده باشند، جلوگیری می شود.

حسن زاده در خصوص پزشکانی که در تابلوهای مطب خود در مواردی اطلاعات غلط در مورد جایگاه تحصیلی خود ارائه می دهند، گفت: ممکن است افرادی باشند که مدرک تخصصی خود را از دانشگاهی اخذ کرده باشند و پس از آن مدرک دیگری را از دانشگاه دیگری اخذ کنند اما همه این مدارک را برای تایید باید به وزارت بهداشت ارائه دهند.

وی خاطرنشان کرد: قطعاً اگر وزارت بهداشت با مواردی که اطلاعات غلط به بیمار خود در زمینه دانشگاهی که از آن فارغ التحصیل شده اند، می دهند و تنها به دلیل صرف جذب مشتری این کار را می کنند، برخورد می کند.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به مواردی از این دست به مهر گفت: مواردی بوده است که افرادی از دانشگاه داخل کشور فارغ التحصیل شده اند و برای یک دوره به دانشگاهی خارجی که مورد تایید نبوده است، رفته اند و در اینجا سعی دارند از نام دانشگاه خارجی استفاده کنند که این کار باید از سوی سازمان نظام پزشکی مورد دقت قرار گیرد.

وی تاکید کرد: مردم باید با دقت بیشتری با مواردی از این دست که افراد عناوین زیادی را بر روی تابلوی مطب خود نگاشته اند، برخورد کنند.

حسن زاده خاطرنشان کرد: بسیاری از این افراد، پزشکانی هستند که دوره های تکمیلی را در دانشگاههای با کیفیت گذرانده اند اما گروهی نیز هستند که در دانشگاههای بی کیفیت دوره های تکمیلی خود را گذرانده اند. این شمشیر دولبه نیازمند توجه بیمار است.

وی یادآور شد: پزشکان طراز اول کشور هیچگاه در تابلوی مطب وجه تبلیغاتی ندارند و تنها به ذکر نام و تخصص اکتفا می کنند. در واقع کسانی که تبلغات بیش از اندازه برای تخصص خود دارند گروهی هستند که اطمینان زیادی بر روی کیفیت طبابت آنها وجود ندارد.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت مسئولیت نظارت بر تابلوهای پزشکی را معاونت سلامت دانست و افزود: نظارت و پیگیری این موضوع بر عهده معاونت سلامت و سازمان نظام پزشکی است.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: