مرگ مشکوک چند زندانی کرد در زندانهای مخوف رژیم

10 Jan

گزارش نقض حقوق بشر در کردستان ایران طی سه ماهه پاییز 88
کردنیوز: کشته و زخمی شدن 55 نفر در کردستان طی 3 ماهه پاییز سال 1388.
در مدت 3 ماه پاییز سال 88، حداقل 55 نفر از شهروندان کردستان براثر تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته و یا زخمی شده¬اند.
طی مدت 3 ماه پاییز امسال دستکم 26 نفر از شهروندان کردستان بدنبال اعمال سیاست سرکوب دولت جمهوری اسلامی کشته شدند. گفتنی است، 18 مورد از آمار 26 نفر کشته شده در کردستان به کاسبکاران مناطق مرزی اختصاص یافته است که براثر تیراندازیهای مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده¬اند.
“احسان فتاحیان” فعال سیاسی کرد مورخ 20 آبانماه در زندان مرکزی سنندج به دار آویخته شد.
همچنین 3 زندانی کرد دیگر نیز در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی به گونه¬ای مشکوک جان سپردند و این در حالی روی داده است که مسئولان این زندانها دلیل مرگ این زندانیان را “مرگ طبیعی” گزارش کرده اند.
بنابر گزارشات رسیده 4 نفر دیگر نیز براثر انفجار مینهای کاشته شده توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی درمناطق مختلف کردستان به ویژه در مناطق مرزی جان خود را از دست داده¬اند.
گزارشات رسیده در 3 ماهه پاییز 88 همچنین حاکی از آنست که بدنبال اعمال فشارهای مضاعف و سرکوب کسبه¬ و کولبران مناطق مرزی کردستان 29 نفر براثر اصابت گلوله نیروهای انتظامی رژیم مجروح شده¬اند.
در مدت 3 ماه پاییز گذشته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بیش از 120 رأس از احشام بارکش کاسبکاران مرزی را نیز بهضرب گلولهاز پای در آوردهاند.
نیروهای رژیم همچنین طی این سهماه اجناس و کالاهای این کاسبکاران را به ارزش بالغ بر 300 میلیون تومان مصادره کرده اند.
در مدت 3 ماه پاییز گذشته 103 فعال مدنی کرد در کردستان ایران توسط دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی به اتهام فعالیتهای سیاسی دستگیر و بازداشت شده¬اند.
تا پایان پاییز دادگاه 32 تن از این بازداشت¬شدگان برگزار گردیده است .این تعداد از بازداشت شدگان طی محاکمه¬های چند دقیقه¬ای با حکم¬های 6 ماه تا 10 سال و 4 ماه زندان مواجه گشته¬اند.
در مدت 3ماه پاییز امسال همچنین دستکم 130 تن از فعالین دانشجویی کرد دانشگاههای مختلف ایران به کمیته¬های انظباطی و حراست این دانشگاهها احضار شده¬اند.
12 تن از این دانشجویان احضار شده با حکم اخراج از دانشگاه و یا مدت چند ترم محرومیت از تحصیل مواجه شده¬اند.
همچنین گفتنیست در میان دانشجویان بازداشت شده یک دانشجو به نام “سامان حسینی” اهل بانه که در تهران دستگیر شده¬ است به مکان نامعلومی انتقال داده شده است.
لازم به یادآوریست که این آمار تنها مبنی بر اطلاعات دریافتی می¬باشد و آمار واقعی قربانیان نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی به مراتب پیش از این آمارهای اعلام شده می¬باشد.
آمار و مشخصات کشته¬شدگان
1. محمد سارتکه¬ای، کاسبکارمرزی ، به علت شلیک گلوله مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
2. عمر زینبی، اهل بوکان، در جاده مهاباد – بوکان، براثر رگبار گلوله
3. امیر عبدالله نژاد، زندان سیاسی در زندان ارومیه
4. جمال چپی، اهل مهاباد به علت تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
5. اسماعیل سیدرحمانی اهل مهاباد
6. احمد محمدی، اهل سلاس و باوجانی در زندان شهر سلاس
7. وهاب پسر رحمان، اهل “وشکه¬ده¬ری” اهل مهاباد به علت شلیک گلوله مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
8. ادریس محمدیان اهل بوکان، کاسبکارمرزی ، به علت شلیک گلوله مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
9. قادر احمدپور اهل “قه¬له¬ره¬ش” سردشت، کسبه، به علت شلیک گلوله مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
10. مرتضی همزه¬زاده اهل سلماس، کاسبکارمرزی ، به علت شلیک گلوله مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
11. احسان فتاحیان فعال سیاسی اهل کرمانشاه، اعدام در زندان سنندج
12. کامران پیغامی، سرباز، مرگ مشکوک در پادگان
13. وفا کشوردوست اهل مریوان، کاسبکارمرزی ، به علت شلیک گلوله مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
14. کمال احمدی اهل سنندج، مرگ مشکوک در زندان سنندج
15. خسرو ایزدی، اهل سنندج، مرگ مشکوک در زندان سنندج
16. ابراهیم آروند اهل مهاباد، کاسبکارمرزی ، به علت شلیک گلوله مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
17. پزشک قادر اسعدی اهل سلماس، کاسبکارمرزی ، به علت شلیک گلوله مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
18. گرمان عمری، کاسبکارمرزی ، به علت شلیک گلوله مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
19. دو کاسبکار مرزی همراه گرمان عمری کاسبکار مرزی کشته شده که بر اثر مشتعل گشتن خودروی آنها هویتشان تشخیص داده نشده است .
20. حیدر شمامی اهل خوی، کاسبکارمرزی ، به علت شلیک گلوله مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
21. محمد رستمی اهل “قایی به¬ده¬ر” بانه، کاسبکارمرزی ، به علت تیرانداری مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
22. چهار نفر از اهالی روستای “محمود قجر” از توابع قصرشیرین به علت انفجار مین

آمار و مشخصات زخمی¬شدگان بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و انفجار مین

1.شیرزاد ملا سلیم، کاسبکارمرزی ، به علت تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
2. حسن رحیمی اهل “دوله¬بی” سردشت، کاسبکارمرزی ، به علت تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
3. حاجی “دوله¬بی” سردشت، کاسبکارمرزی ، به علت تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
4. خضر سیوه¬تالی اهل “سیوه¬تال” سردشت، کاسبکارمرزی ، به علت تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
5. بارزان شریفی اهل “بیژویی” سردشت، کاسبکارمرزی ، به علت تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
6. آزاد صبوری اهل “آلان” سردشت، کاسبکارمرزی ، به علت تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
7. عبدالله بالیسان اهل سردشت، کاسبکارمرزی ، به علت تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
8. عبدالله شیخه اهل سردشت، کاسبکارمرزی ، به علت تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
9. ابراهیم شیخه¬پور اهل “قه¬له¬ره¬ش” سردشت، کاسبکارمرزی ، به علت تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
10. اردشیر رحیمی اهل نودشه، به علت تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
11. نورالدین ابراهیمی اهل “آلکاویی” شنو، کاسبکارمرزی ، به علت تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
12. خالد میران اهل “آلکاویی” شنو، کاسبکارمرزی ، به علت تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
13. مهدی مام¬رحمان اهل سردشت، کاسبکارمرزی ، به علت تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
14. هاوری قادری اهل “زیوه” سردشت، کاسبکارمرزی ، به علت تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
15. جمال کولکی اهل “مه¬رانی” ارومیه، کاسبکارمرزی ، به علت تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
16. سمکو ابراهیمی اهل “بنوخلف” کاسبکارمرزی ، به علت تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
17. خدر صالح¬زاده اهل “هه¬لویی” سردشت، کاسبکارمرزی ، به علت تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
18. عبدلله محمدی اهل بانه، سردشت، کاسبکارمرزی ، به علت تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
19. جمال سعیدی اهل بانه، سردشت، کاسبکارمرزی ، به علت تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
20. کیوان پسر فریدون اهل بانه، سردشت، کاسبکارمرزی ، به علت تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
21. رحمان شریفی، کاسبکارمرزی به علت انفجار مین
22. ابوبکر اهل “گولین” سردشت، کاسبکارمرزی ، به علت تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
23. محمد رعنای اهل سقز، کاسبکارمرزی ، به علت تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
24. جمال اسلامی اهل سقز، کاسبکارمرزی ، به علت تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
25. حیدر رحمان¬زاده اهل سقز، کاسبکارمرزی ، به علت تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
26. محمدامین “سومانی” اهل سردشت، کاسبکارمرزی ، به علت تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
27. بایزید اهل سردشت، کاسبکارمرزی ، به علت تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
28. محمدامین شلماشی اهل سردشت، کاسبکارمرزی ، به علت تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی
29. آسو فرزند صدیق اهل سردشت به علت انفجار مین

آمار و مشخصات فعالان مدنی و سیاسی احضار ،بازداشت ، محکوم و یا تبعید شده
1. زوبیر آقلای اهل وان تورکیه در مهاباد دستگیر و محکوم به 6 ماه زندان
2. شورش مام¬رحمانی اهل مهاباد، اتهام فعالیت سیاسی، محکوم به 5 ماه
3. علی احمدی اهل مهاباد، اتهام فعالیت سیاسی، محکوم به 5 ماه زندان
4. اقبال — اهل وشه¬ده¬ر سقز ، اتهام فعالیت سیاسی، محکوم به 10سال زندان
5. محمد قاسمی به اتهام فعالیت سیاسی، احضار وبازداشت
6. سعید قاسمی به اتهام فعالیت سیاسی، احضار وبازداشت
7. عبدالله یوسفی به اتهام فعالیت سیاسی، احضار وبازداشت
8. سرهنگ ابراهیمی به اتهام فعالیت سیاسی، احضار وبازداشت
9. رقیب آذر بخش به اتهام فعالیت سیاسی، احضار وبازداشت
10. فرهاد حاجی میرزایی اهل سنندج ، اتهام فعالیت سیاسی، محکوم به 10سال و 4ماه زندان
11. کیومرث کریمی اهل قروه، اتهام فعالیت سیاسی ،بازداشت
12. احمد باب اهل مریوان، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت
13. طاهر فرامرزی اهل مهاباد احضار به اداره اطلاعات و بازداشت
14. کریم سوفی مولودی فرامرزی اهل مهاباد احضار به اداره اطلاعات و بازداشت
15.ادریس کاملا دانشجو اهل پیرانشهر، احضار ،محرومیت از تحصیل در دانشگاه
16.کاوه جوانمرد بازداشت و تبعید به زندان ارومیه
17 آواره شخصی اهل سردشت دستگیر و محکوم به 10 ماه زندان
18 جواد علیزاده روزنامه نگار اهل ارومیه بازداشت وتبعید
19 سعید راک فعال مدنی اهل سقز ،اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت
20 فردین مرادی، اتهام فعالیت سیاسی، تبعید از زندان سنندج به زندان خرم آباد
21 بهمن توتونچی روزنامه نگار اهل سنندج ،اتهام فعالیت سیاسی ، تبعید به زندان مراغه
22 فریدون زریانی اهل کرمانشاه ،اتهام فعالیت سیاسی ، تبعید به زندان اوین
23 علی محمودی اهل مریوان ،اتهام فعالیت سیاسی ،بازداشت
24 بهنام نقبی دانشجو اهل ایلام، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت
25 صلاح احمدیان اهل سنندج اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت
26عزیز عبداللهی، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت
27 لیلا فرازیان، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت
28 نوری مظلومی اهل سردشت، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت
29 کاوه حسن پور فعال ادبی اهل مهاباد، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت
30 مختار جواهری اهل میسوراب کامیاران، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت
31 کریم باقری اهل میسوراب کامیاران، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت
32 انور رحمانی اهل میسوراب کامیاران، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت
33 شورش رحمانی اهل میسوراب کامیاران، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت
34 محمد رحمانی اهل میسوراب کامیاران، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت
35علی رحمانی اهل میسوراب کامیاران، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت
36 محمد رحمانی اهل میسوراب کامیاران، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت
37 سرور محمدی نوجوان اهل مهاباد دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفته است
38 سروه محمدی نوجوان اهل مهاباد دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفته است
39 حسین رحمانی دانشجو اهل کامیاران بازداشت و محکوم به 3 سال زندان و تبعید
40 رزگار بانه اهل مهاباد، اتهام فعالیت سیاسی ،بازداشت ومحکوم به 1 سال زندان
41 آسو عزیزی اهل مهاباد، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت ومحکوم به 1 سال زندان
42 اشرف حسین پناهی اهل دهگلان، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت
43 جهانگیر بادو زاده اهل مهاباد، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت
44 کمال احمدیان اهل بانه ، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت در مهاباد
45 فارس گلمحمدی اهل تنیوه¬ر کامیاران، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت در مهاباد
46 سیامند غیاسی دانشجو اهل کرمانشاه، اتهام فعالیت سیاسی ،بازداشت در مهاباد .
47- باسط — اهل مهاباد،اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت.
48- سیوان —، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت.
49- بدیع حسین پناهی، اهل قروچای دهگلان، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت.
50- فاضل ولیانی، اهل کرمانشاه، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت.
51- سعید راک اهل سقز،اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت.
52- خسرو زمانی اهل کرمانشاه، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت.
53- محمود چیره،اهل مهاباد، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت.
54- رقیه چیره، اهل مهاباد، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت.
55- حسن اشعاری، اهل مهاباد، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت .
56- محمد عزیزی اهل سقز،اتهام فعالیت سیاسی، دستگیر و 6 سال زندان .
57- اهون مراد ویسی، اهل سقز، اتهام فعالیت سیاسی ،دستگیر و 1 سال زندان .
58- اسدالله دونیایی، اهل سقز ،اتهام فعالیت سیاسی، دستگیر و 1 سال زندان.
59- امیر رحمتی، اهل سقز، اتهام فعالیت سیاسی، دستگیر و 2 سال زندان .
60 شوان رضایی اهل سقز ، اتهام فعالیت سیاسی، دستگیر و 3 سال زندان.
61- هیمن آذری، اهل سقز ،اتهام فعالیت سیاسی، دستگیر و 1 سال زندان .
62- خالد عزیزی، اهل سقز، اتهام فعالیت سیاسی، دستگیر و1 سال زندان.
63- هیمن فاطمی، اهل سقز،اتهام فعالیت سیاسی، دستگیر و 1 سال زندان .
64- داود ریاحی، اهل سقز،اتهام فعالیت سیاسی، دستگیر و 1 سال زندان .
65- محمد هردنگی، اهل سقز، اتهام فعالیت سیاسی، دستگیر و1 سال زندان .
66- کاوه محمود مرادی، اهل بوکان، اتهام فعالیت سیاسی ،بازداشت .
67- حبیب اسماعیلی، اهل سنندج،اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت .
68 امید آرایشگر، اهل سنندج، اتهام فعالیت سیاسی ، بازداشت .
69- ولی رستمی، اهل سنندج ، اتهام فعالیت سیاسی ، بازداشت .
70- عامر گلی، اهل سنندج، اتهام فعالیت سیاسی. بازداشت .
71- آکو کرد نسب، اهل سنندج، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت .
72- عباس جلیلیان، اهل سنندج، اتهام فعالیت سیاسی، دستگیر و 15 ماه زندان .
73- علی ویسی، اهل سنندج ،اتهام فعالیت سیاسی، دستگیر و6 ماه زندان.
74- احمد اسماعیلی، دانشجو، اتهام فعالیت سیاسی ، بازداشت .
75- آمانج رحیمی، دانشجو، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت .
76- عبدالله عارفی، دانشجو، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت .
77- پخشان عزیزی، دانشجو، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت .
78- لیلا محمدی،دانشجو،اتهام فعالیت سیاسی ،بازداشت .
79- سروه ویسی، دانشجو، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت .
80- هژار یوسفی، دانشجو ، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت .
81- ابراهیم احسانی، اهل ماکو، اتهام فعالیت سیاسی، دستگیر و 5 سال زندان .
82- فرهاد زراعتی اهل سقز، اتهام فعالیت سیاسی ،دستگیر و 2 سال زندان .
83- مسعود حبیبی، اهل سقز، اتهام فعالیت سیاسی، دستگیر و 2 سال زندان .
84- فرهاد شرفی، اهل لرستان، اتهام فعالیت سیاسی، دستگیر و 2 سال زندان.
85- صدیق صبحانی، اهل سنندج، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت .
86- وفا قادری، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت .
87- دیاکو قادری، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت .
88- ادریس مولودی، اهل بانه، دانشجو، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت .
89- فرزاد کلبعلی، دانشجو ، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت .
90- کامران آسا، دانشجو، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت .
91- بیژن رضایی، دانشجو، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت .
92- افشین شیخ الاسلامی، اهل سنندج، اتهام فعالیت سیاسی، دستگیر و محکوم به پرداخت جریمه نقدی.
93- یحیی قوامی، اهل سنندج، اتهام فعالیت سیاسی، دستگیر و محکوم به پرداخت جریمه نقدی.
94- سامان بهاری، اهل سنندج ، اتهام فعالیت سیاسی، دستگیر و محکوم به پرداخت جریمه نقدی.
95- فواد حیدری، اهل سنندج، اتهام فعالیت سیاسی، دستگیر و محکوم به پرداخت جریمه نقدی.
96- علی ظهیرنیا، اهل سنندج، اتهام فعالیت سیاسی، دستگیر و محکوم به پرداخت جریمه نقدی.
97- سجاد مرادی، اهل سنندج دانشجو، اتهام فعالیت سیاسی ،بازداشت .
98- علیرضا مرادی، اهل سنندج دانشجو ، اتهام فعالیت سیاسی ،بازداشت .
99- افشین کرمیان، اهل کرمانشاه، دانشجو ، اتهام فعالیت سیاسی ،بازداشت .
100- شهرام رستمی، اهل کرمانشاه دانشجو ، اتهام فعالیت سیاسی،بازداشت .
101- علی امینی، اهل سقز ، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت .
102- جمال امینی، اهل سقز ، اتهام فعالیت سیاسی ، بازداشت .
103- عباد امینی، اهل سقز، اتهام فعالیت سیاسی، بازداشت .

……………………………………………………..
آمار و مشخصات دانشجویان محکوم شده
1- ادریس کاملا، اهل پیرانشهر، دانشجوی دانشگاه ارومیه ،محرومیت از تحصیل .
2- زهرا فرجی، اهل بوکان، دانشجوی دانشگاه تبریز ،محرومیت از تحصیل .
3- مسعود علوی، اهل ارومیه، دانشجوی دانشگاه ارومیه ،محرومیت از تحصیل و 3 ضربه شلاق وپرداخت 200 هزار تومان جریمه نقدی .
4- حسین رحمانی، اهل کامیاران، و محرومیت از تحصیل به مدت 3 سال.
5- سیامند غیاسی، اهل کرمانشاه، محرومیت از تحصیل به مدت دو ترم.
6- اشکان مسیبیان، اهل کرمانشاه، محرومیت از تحصیل به مدت دو ترم.
7- بابک غیاسی، اهل کرمانشاه، ،محرومیت از تحصیل به مدت دو ترم .
8- محمد حسینی، اهل بانه، ،محرومیت از تحصیل به مدت دو ترم .
9- سامان حسینی، اهل بانه، دانشجوی دانشگاه تهران دستگیر و انتقال به مکان نامعلوم .
10- حشمت متاعی اهل دهگلان ، دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه ، دستگیر و محرومیت از تحصیل به مدت دو ترم .
11- کاوه لطفپوری، اهل سنندج، ،محرومیت از تحصیل .
12- پیمان نودینان، اهل سنندج ، محرومیت از تحصیل .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: