نگرانی پاسداران از فعالیت ضدانقلاب در اینترنت

31 Jan

سایت حکومتی جوان آنلاین وابسته به سپاه پاسداران: گروهک های ضد انقلابی در جدیدترین فعالیت های خود اقدام به آموزش آشوب طلبی در فضای سایبر کرده اند. این گروهک های ضد انقلابی با لینک دادن چندین سایت اقدام به انتشار مطالبی تحت عنوان هنر جنگیدن در فضای سایبر کرده و مواردی را به منظور مقابله با مامورین انتظامی و امنیتی در تجمعات خیابانی به بحث گذاشته اند.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: