چهارشنبه سورى؛ جلسه‌ ای با حضور نمايندگان ارگانهاى سركوب

6 Mar

گزارش دریافتی: در جلسه‌ ای با حضور نمايندگان سپاه و بسيج، نيروى انتظامى و وزارت اطلاعات، احتمال بروز اعتراضات گسترده در مراسم چهارشنبه سوری امسال مورد بررسى قرار گرفت. در اين جلسه این مسایل مطرح شد : چهارشنبه سورى بار فرهنگ سنتى دارد و نمى شود از برگزارى آن جلوگيرى كرد. چهارشنبه سوری در شرایط کنونی امكان تجمع مردم و شكل گرفتن اعتراضات را مى دهد. مشخصه چهارشنبه سورى اين است كه گسترده است، بر خلاف ساير حركات اعتراضى كه محل مشخصى دارد و در مكانهاى محدودى صورت مى گيرد، در چهارشنبه سورى بحث يک خيابان و دو خيابان نيست، در همه جا ممكن است اعتراضات مردم شكل گيرد. تحت پوشش چهارشنبه سورى دست اغتشاشگران بازتر است و تجربيات سالهاى قبل هم همين موضوع را نشان داده است. تهديد جدى اعتراضات چهارشنبه سوری در فاصله زمانى ساعت 5 عصر تا 2 صبح روز بعد ارزيابى می شود. براى اينكه مشخص نشود اقدامات بازدارنده بار امنيتى دارد ارگانهاى غيرامنيتى مانند هلال احمر، آتش نشانى، خدمات ايمنى در صحنه حاضر شوند و هشدار دهند و صدا و سیما هم دست به تبليغات بزند. تبليغات صدا و سیما براى خطرات خيلى موثر است و بايد از همين الان شروع كنند و روى خطرات آتش سوزى تبليغ نمايند. با اين رويكرد مى توانيم خيلی ها را محدود كنيم و به بهانه جلوگيرى از خطرات ايمنى و جانى و مالى از قبل اعلام كنيم افرادى كه قصد دارند كارهايى انجام دهند كه براى مردم ايجاد خطر كند ، شناسايى و معرفى خواهند شد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: