اگر اقدامی نشود رژیم تهران به جنایات خود ادامه خواهد داد

16 May

روزنامه واشنگتن پست در مقاله ای با اشاره به اعدام پنج زندانی سیاسی در زندان اوین نوشت، جامعه جهانى علاوه بر مسئله اتمى، بايد به موضوع نقض حقوق بشر در ایران هم بپردازد.

این روزنامه نوشت، به رغم اينكه پرونده اتمى رژيم تهران اهميت زيادى دارد، اما جامعه جهانى به نقض حقوق بشر در ايران نيز بايد اولويت لازم را بدهد.

واشنگتن پست نوشت، یکی از راههاى موثر براى كمک به فعالین دربند، تلاش برای اعزام گزارشگر ویژه بررسى وضعيت حقوق بشر در ایران است که کشورهای غربی می توانند قاطعانه خواستار آن شوند.

این روزنامه نوشت، هم اکنون تعدادى از زندانيان سياسى در ليست اعدامی ها قرار دارند و احتمالا تيغ سركوب در سالگرد انتخابات مناقشه برانگيز در انتظار معترضان است. اگر جامعه جهانى به دفاع از آنها برنخيزد، رژيم تهران به جنايات خود ادامه خواهد داد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: