مجتبی‌ خامنه‌ای ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ یورو اختلاس کرد… آقای رضا پهلوی ۶۲ میلیون دلار رو کی‌ پس میدی؟!

14 Jan

  • ·       کسی‌ که پدرش پادشاه و پدر بزرگش  پادشاه کشور بود وقتی‌ که از ایران رفت برایش ۶۲ میلیون دلار  که در مقابل ثروت دیگر خاندانهای سلطنتی پولی‌ نیست به ارث ماند، یعنی‌ رضا شاه و محمد رضا شاه در کل دوران سلطنت ۵۰ ساله، ۶۲ میلیون  دارایی اندوختند. مقایسه کنید با خاندانهای سلطنتی و با جمهوری اسلامی که قرار بود حکومت مستضعفان باشد، قرار بود کسی‌ کاخ نشین نباشد و کوخ نشینان صاحب همه چیز باشند. آری، این است عدالت اسلامی، مقام سلطنت در ایران هرچه بود تظاهر نمیکرد. سری به گوگل بزنید، اتاق خواب پادشاه و زندگی‌ و روزهای شخصی‌ آنها در عکس‌ها و مطبوعات موجود است اما کسی‌ تا به حال چهره زن خامنه‌ای را دیده است؟ دختران خامنه‌ای چطور؟ اصلا کسی‌ میداند این پادشاهان بی‌ تاج و تخت چه با ثروت ما می‌کنند؟
  • ·        امیدوارم کسانی که از رضا پهلوی ۶۲ میلیون دلاری را که میراث ۲ پادشاه  بود مطالبه میکنند، اول مبلغ ناقابل ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ یورو را از مجتبی‌ جان وصول کنند، رضا پهلوی باشد پیشکششان!
  • ·       جناب مهاجرانی، شما  که بر پاکدستی آقای خامنه ای و وابستگانشان شهادت داده و  با تاکید بر این مساله در واقع زمینه این چپاول بزرگ را فراهم می کردید، امروز چه پاسخی به همان کوخ نشینان دارید؟
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: