رهسا نیوز: جان آقای کاظمینی بروجردی در معرض خطر جدی است

16 Mar

بنابه گزارشات رسیده به “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” وخامت شدید وضعیت جسمی  روحانی مبارز آقای بروجردی و عدم درمان وی، جان او را در معرض خطر جدی قرار داده است.

در پی سوء قصد روز جمعه ۱۹ اسفند ماه  به جان  آقای بروجردی و مسموم کردن وی در زندان وضعیت جسمی او به شدت وخیم شده است . او دچار خونریزی معده و کلیه  است بطوریکه از ادرار و مدفوع وی خون دفع می شود و از دردهای شدید در ناحیۀ معده ،روده  رنج می برد. علیرغم اینکه چند روز از مسمومیت وی می گذرد و شرایط جسمی او حاد می باشد  اما از انتقال او به مراکز درمانی و درمان وی خوداری می کنند.دادگاه  ویژه روحانیت مانع انتقال وی به مراکز درمانی و درمان او هستند.به نظر می آید که رژیم ولی فقیه قصد حذف فیزیکی این روحانی مبارز را دارد.

مراجعات و پیگیریهای  مستمر خانواده آقای بروجردی از دادگاه ویژه روحانیت تا به حال بی نتیجه بوده است و پس از گذشت چند روز به آنها گفته شده است درمان وی به روز شنبه موکول شده است.عدم درمان فوری وی و واگذار کردن آن به روز شنبه می تواند خطر جدی برای جان او داشته باشد.

پیش از این با عدم درمان به موقع چند زندانی سیاسی توسط رژیم ولی فقیه علی خامنه ای منجر به زجر کش کردن آنها شده است.

فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران ، نسبت به خطر جدی که جان آقای بروجردی را تهدید می کند  و خطرحذف فیزیکی  وی  هشدار می هد و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجعه بین المللی خواستار مداخله فوری برای نجات  این روحانی مبارز است.

رهسا نیوز

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: