اعدام گروهی 8 زندانی در زندان گوهردشت کرج

25 Apr

edam dastejami 120306

-بنابه گزارشات رسيده به “فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، 8 زندانی که روز گذشته از زندان قزل حصار به سلولهای انفرادی بند 1 زندان گوهردشت کرج منتقل کرده بودند صبح امروز اعدام شدند.

روز سه شنبه 5 ارديبهشت ماه حوالی ساعت 04:00 صبح 8 زندانی که روز گذشته از سالنهای 1،2،3،4 و7 واحد 2 زندان قزل حصار به سلولهای انفرادی بند 1 زندان گوهردشت منتقل کرده بودند به دار آويخته شدند.اجساد اين زندانيان در سردخانه بی بی حکيمه کرج نگهداری می شود و به خانواده های آنها گفته شده است که می توانند اجساد آنها را تحويل بگيرند.اما به شهروند افغانی اجازه انتقال جسد او به افغانستان تا اين لحظه نداده اند و به آنها گفته شد به شرطی جسد را تحويل می دهند که در ايران دفن شود.

اسامی زندانيان که صبح امروز حکم ضد بشری اعدام در مورد آنها به اجرا گذاشته شد به قرار زير می باشد:

1-محمد شفيع حيدری 33 ساله متاهل و دارای 3 فرزند می باشد. او از شهروندان افغانستان است و 3 سال در زندان بسر برد. او درسلول22 سالن4 واحد 2 زندان قزل حصار کرج زندانی بود.

2- حسين باقری 20 ساله ،18 ماه در زندان بسر می برد و در سالن 7 واحد 2 زندان قزل حصار زندانی بود

3- محمد رضايی 60 ساله ساله،5 سال در زندان بسر می برد و در سالن 3 واحد 2 زندان قزل حصار زندانی بود

4-محمد جفقانی 42 ساله،5 سال در زندان بود و در سالن 3 واحد 2 زندان قزل حصار کرج زندانی بود

5-يدالله کبيری 50 ساله ،3 سال در زندان بسر می برد. او سخت بيمار بود و اعتمالا مبتلا به بيماری سرطان بود و پزشکان خواهان آزادی وی بودند او در سالن 2 واحد 2 زندان قزل حصار زندانی بود

6-عباس بيگی 38 ساله در سالن 2 واحد2 زندان قزل حصار زندانی بود

7-ابوالقاسم پورحسن 37 ساله 3 سال در زندان بودو در سالن 3 واحد 2 زندان قزل حصار زندانی بود.

8- عليرضا شکوهی منش 28 ساله ، 4 ساله در زندان بسر می برد و در سالن 3 واحد زندان قزل حصار زندانی بود.

از سرنوشت 3 زندانی ديگر خبری در دست نيست و احتمال می رود که در زندان اوين اعدام شده باشند.اسامی بعضی از آنها به قرار زير می باشد:

1- قاسم شهدی پور ،6 سال در زندان بسر می برد و در سالن 1 واحد 2 زندان قزل حصار زندانی بود

2- قربان گل بابايی 48 ساله ،6 سال در زندان بسر می برد و در سالن 1 واحد 2 زندانی بود

در طی دو هفتۀ گذشته 33 نفر اعدام شدند بجز اعدام های ديروز و امروز زندان قزل حصار بقيه توسط رسمی رسانه های دولتی اعلام شده بود که 3 نفر از آنها در مرودشت و شاهرود در ملاء عام به دار آويخته شدند.عدم اعلام اعدام های ديروز و امروز توسط قوۀ قضاييه رژيم ولی فقيه خود دليل ديگری است مبنی بر آمار اعدامها فراتر از آنچه که در رسانه های دولتی اعلام می شود می باشد.

علی خامنه ای ولی فقيه رژيم به سياست اعدام های گروهی ،اعدام در ملاء عام ،سرکوب خونين مردم و زندانيان سياسی به طرز جنون آميزی شدت بخشيده است.اين سياست قرون وسطايی و ضد بشری توسط منصوب وی در قوۀ قضاييه صادق لاريجانی از جنايتکاران عليه بشريت مورد تاييد قرار می گيرد و دستور اجرای آنها را صادر می نمايد.

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،موج تصاعدی جديد اعدام ها که از 2 هفته پيش آغاز شده است و همچنان در ابعاد غير قابل تصوری ادامه دارد را به عنوان جنايت عليه بشريت محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر و ساير مراجع بين المللی برای متوقف کردن موج اعدام ها در ايران خواستار ارجاع پرونده جنايت عليه بشريت رژيم ولی فقيه آخوند علی خامنه ای به شورای امنيت سازمان ملل متحد می باشد.

فعالين حقوق بشرو دمکراسی در ايران

5 ارديبهشت 1391 برابر با 24 آوريل 2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: