من رهبر را به مناظره دعوت می کنم.

22 Feb

اگر تنوع و کیفیت پرسش ها ملاک پذیرش این مناظره باشد، من صادقانه و صمیمانه پرسش های خود را تقدیم می کنم:

۱ – چرا رهبر در قبال این همه مسئولیتی که به عهده دارند، پاسخگو نیستند؟ یک نمونه بیاورند که درباره ی فاجعه ای یا مختصر ابهامی مورد سئوال واقع شده اند و ایشان مستدل که نه، از سرِ اجابت پاسخ گفته اند.

۲ – ایشان با چه ادلّه ای کشور را به یک قمار هسته ای که باختش از پیش مشخص بوده داخل کرده اند؟ و با اعتنا به کدامین اختیار در این قمار بزرگ، درشت ترین رقم های میلیاردی را به جیب روسها و کره ای ها سرازیر کرده اند و عاقبت نیز ثمری برنچیده اند؟

۳ – سهم ایشان در پیش و پس از حوادث سال ۸۸ چه اندازه است؟ در خون های به زمین ریخته شده، و در مصادره ها و تضییع ها و فراری دادن مغزها و به زندان انداختن معترضان وهدردادن فرصت ها؟

۴ – نسبت ایشان با شعبون بی مخ هایی که تحت اسم بسیجی یا انصار حزب الله یا هر اسم دیگر به محافل رسمی و غیررسمی حمله می کنند و جلوی چشم پلیس از دیوار سفارتخانه ها بالا می روند و آبروها می برند و آسیب ها بجای می نهند چیست؟

۵ – آقا مجتبی خامنه ای فرزند ایشان، با کدامین حکم و با کدامین مسئولیت مشخص به کارهای امنیتی و اطلاعاتیِ مخوف و پنهان و خارج از کنترل و خارج ازتسلطِ دستگاههای رسمی سر فرو برده است؟

۶ – ایشان با عنایت به کدام بند از قانون اساسی میلیاردها پول مردم را به افغانستان و سوریه و حزب الله لبنان و فلسطینی ها بخشیده اند و می بخشند؟ این اختیار و مبسوط الیدی گسترده را از کجای قانون برکشیده اند؟ آیا اجازه گرفتن از مردمی که صاحبان اصلی این پولها هستند، در قاموس رهبری ایشان موضوعیتی دارد یا ندارد؟

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: