گزارشی کوتاه از آزار و اذیت زندانیان سیاسی در زندانهای مخوف ولی فقیه

1 Mar

تبعید زندانیان سیاسی به مناطق دور افتاده، نگهدای آنها در بندهای عمومی د رکنار زندانیان عادی خطرناک، عدم توجه به نیازهای درمانی و پزشکی آنان با وجود بیماریهای حاد وخطرناک از مواردی است که برای شکنجه وزیر فشار قرار دادن زندانیان سیاسی و خانواده های آنها به کار گرفته می شود.
الف- زندانی سیاسی احمد دانشور مقدم دچار خونریزی روده بزرگ و تشدید بیماری کولون شده است ولی پس از آنکه از پوشیدن لباس توهین آمیز زندان امتناع نمود،دژخیمان زندان نیز از اعزام وی برای معالجه خودداری کردند.
ب-اصغر محمودیان زندانیان سیاسی است که وضعیت جسمی نامناسبی دارد. او را به زندان سمنان تبعید کرده ودر بند زندانیان عادی با جرائم خطرناک قرار داده اند.
پ- زندانی سیاسی محمدرضا حسینی را به بندرعباس تبعید کرده ودر بند عمومی قرار داده اند.این در حالیست که خانواده ی او توان رفتن به بندرعباس برای ملاقات را ندارند.
ت-علی معزی به دلیل سرطان مثانه در وضعیت بسیار حادی قرار دارد. وی ممنوع الملاقات است و برای بار دوم از اعزام او به بیمارستان جلوگیری شده است.
ث-زندانیان سیاسی که دچار مشکلات پزشکی شدید هستند عملا زمانی به بیمارستان اعزام می شوند که کنترل بیماری بسیار مشکل شده است. به عنوان نمونه » اسدالله هادی » که علیرغم عمل باز قلب کماکان با مشکلات قلبی خطرناکی رو بروست.
در این باره یکی از بازجویان دژخیم رژیم به یکی از زندانیان سیاسی که حکم اعدام دارد گفته است:» فکر میکنید که با انجام حکم اعدام، مرگ راحتی برای شما خواهیم آورد، خیر، کاری میکنیم که درزندان هرروز آرزوی مرگ را داشته باشید»

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: