آقای مطهری به زندان و شکنجه وبلاگ نویسانی که هنوز زنده اند اعتراض کن

7 Apr

 

در خبر ها آمده است که با پی گیری علی مطهری قرار است وزیر کشور در ارتباط با جان باختن زنده یاد ستار بهشتی، وبلاگ نویس جوان، توسط پلیس فتای نیروی انتظامی به مجلس بیاید. علی مطهری نماینده مجلس در این باره گفته است : ” به هر حال ماموری اشتباهی کرده است، اگر با صداقت از خانواده ستار بهشتی عذر خواهی می‌شد وضعیت خیلی بهتر بود.”
نخست اینکه مطهری جان چرا باید در یک کشور وبلاگ نویسی جرم باشد و مجازات زندان و شکنجه داشته باشد ؟ چرا اصل قضیه را نمی بینید ؟ اعتراض ما به سرکوب سیستماتیک و شکنجه و زندان است. مسلم است وقتی دریک سیستم حکومتی شکنجه دادن آزاد باشد یک مامورشکنجه ممکن است از حدی که حکومت عدل اسلامی به او پروانه شکنجه داده فراتر رود و زندانی کشته شود .
دوم اینکه این بار اول نیست که این اتفاق می افتاد وبلاگ نویسان دیگری از جمله امیدرضا میرصیافی و یعقوب مهر نهاد در سیاه چالهای رژیم به گونه ای مشکوک در گذشته یا اعدام شده اند.

سوم اینکه حالا که می خواهید نقش کاریکاتور دموکراسی و عدالت را برای رژیم بازی کنید باید بدانید در یک کشور آزاد اگر همچین اتفاقی بیافتد تمام مسولین رده بالا استعفا می دهند و کسانی که در ارتباط مستقیم با جنایت بوده اند دادگاهی و محاکمه می شوند.

ودرپایان از شما درخواستی دارم . محمد رضا پور شجره وبلاگ نویسی  دیگر در زندان زیر شکنجه است. تا مامور دیگری دچار اشتباه نشده و او را نکشته است، به شکنجه و زندانی شدنش اعتراض کن! اگر راست می گویی به اصل شکنجه و زندانی کردن دگراندیشان اعتراض کن.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: