جهان سوم جائیست که برای رئیس جمهور شدن یک آخوند به شدت محافظه کار جشن و پای کوبی می‌کنند

17 Jun

 

.
چرا تعارف کنیم، ما هنوز جهان سومی هستیم رقم بیسوادی این ملت هنوز بالاست آمار خود جمهوری اسلامی گواه است، هنوز هستند میلونها آدم که به جلیلی و ولایتی و قالیباف و حتا غرضی رأی میدهند!
جوانانی که فکر می‌کنند با سر و وضع فیلم‌های هالیودی میتوانند اداعی جهان اولی‌ کنند، ما هنوز داه‌ها سال  با جهان دومی‌ها فاصله داریم، چه رسد به جهان اولی‌ و آزادی و دموکراسی….
این ملت عادت کرده با حکومتش تانگو برقصد هر چند سال یکبار یک قدم عقب یه قدم جلو، و امیدوار است که با این حرکات حلزونی شکل به آرمانهایش می‌رسد.
خلاصه که رنج و تناقض بدیست که در جهان اول زندگی‌ کنی ، اما مردمت هنوز جهان سومی باشند و تو هرگز با این تناقض کنار نخواهی آمد
 
 
 
 
 
 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: